Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

wynne
Zazwyczaj jest tak, że im większy masz talent, tym większe ogarniają Cię wątpliwości. I na odwrót.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viareppin reppin

May 24 2015

wynne
Ja w ogóle bardzo trudno się zaprzyjaźniam. Jest dużo ludzi, których lubię, i myślę, że oni mnie też lubią, ale nie jesteśmy przyjaciółmi, albo może nawet jesteśmy, tylko ja o tym nie wiem.
— William Wharton, „Stado”
Reposted byenchanteed enchanteed
wynne
Co przychodzi po strachu, który ma wielkie oczy i dlatego widzi więcej, niż jest? Co przychodzi, kiedy już się stchórzyło, uciekło i ocaliło siebie po to, aby zachować na własny temat bardzo złe zdanie? Na pewno nie jest to ulga. Najprędzej - zmęczenie; coś szarego o konsystencji twarożku - obojętność i zniechęcenie, które nie pozwalają zasnąć.
— Ignacy Karpowicz, „Balladyny i romanse”
Reposted byhighdesire highdesire

May 22 2015

wynne
5793 c7d6 390
Reposted frompalegirls palegirls viacats cats
wynne
wynne
wynne
3017 d3f0 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viahersmile hersmile
wynne
5813 5b94 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viahersmile hersmile
9538 0c4a 390

Izis Bidermanas

Bord de Seine. Paris (1976)

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahersmile hersmile

May 21 2015

wynne
Książki to fetysze, rzecz wiadoma, a ich czytanie, a jeszcze bardziej kolekcjonowanie, to sprawa wielce intymna i podniecająca.
— Krzysztof Varga
Reposted bypodkreslajmniexmojexalterxegoxmojbalagannastrychu
wynne
Jeśli chcesz wychować zagorzałego ateistę, musisz udzielać mu surowych lekcji religii. To zawsze owocuje dobrymi skutkami.
— Nancy H. Kleinbaum, „Stowarzyszenie umarłych poetów”
Reposted byzamknioczyrudgierdwaniliowaa
wynne
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted byzamknioczytwojgloswmojejglowiejustanotherdreamerLove-Lifebeautifull-liehersmilepeggy-blueCarpeDiem16klebeknerwowmyownsunrisecrambiezavrawaniliowaazosia
wynne
wynne
1025 be89 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viavivianalayne vivianalayne
wynne
9775 6b5f 390
Reposted fromsharrls sharrls viavivianalayne vivianalayne
wynne
Lubię ludzi, którzy potrafią mądrze milczeć zamiast głupio gadać.
— Marcin Prokop
Reposted frommahidevran mahidevran viavivianalayne vivianalayne
wynne
wynne
Edinburgh by rostbiff
Reposted fromtwice twice viavivianalayne vivianalayne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl